Nové logo firmy Giacomini SpA


Giacomini SpA v duchu svojej filozofie mení aj zvýraznenie svojej identity - zavádza NOVÉ LOGO, výrazné, emotívne, perfektné.

Vylepšené logo komunikuje cez emocionálne a vizuálne vnemy, ktoré sú často účinnejšie ako slová. WATER: voda je v súlade s image značky Giacomini. Ikona (žena vodnár, naturálne ženská a prirodzená) okamžite evokuje vodu a spojitosť Giacomini s riešeniami pre vodné systémy. E: je všeobecne uznávaným symbolom pre energiu. To priamo odkazuje na know-how Giacomini a schopnosti v oblasti energetického segmentu. Anglické slovo "motion" označuje proces neustálej zmeny, úmysel smerovať k budúcnosti v pozitívnom rozpoložení. Kombinácia e-motion "emócia" bola zámerná a úmyselná. Symbolizuje poňatie wellness, ktoré Giacomini dodáva prostredníctvom svojich systémov.


 

  
Veľkonočné sviatky