Akadémia Giacomini I


PRVÁ ODBORNÁ UČEBŇA NA ŠKOLE!

Dňa 13.10.2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie odbornej učebne pre odbor TZB na Strednej odbornej škole-Szakkozépiskola v Nových Zámkoch. Projekt vznikol v spolupráci našej firmy s firmou Giacomont a vedením strednej odbornej školy.

 

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávacieho procesu s výučbou nových technológii, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti na našom trhu. Vyučujúci budú mať počas výuky fyzicky k dispozícii väčšinu produktov z výrobného programu Giacomini, čo umožní lepšie a jednoduhšie popísať produkt a študentovi ľahšie pochopiť problematiku. V rámci školení organizovaných našou firmou odborná učebňa bude slúžiť aj pre inštalatérov a obchodníkov z blízkeho okolia.

 

Súčasťou projektu je vzájomná spolupráca aj v oblasti vzdelávania, v mimoškolskej záujmovej činnosti študentov, v odbornej praxi a podobne.Naše poďakovanie patrí hlavne firme Giacomont (Ondrejovi Vízikovi, Norike Vízikovej a Zoltánovi Tonkovi), ktorí sa zaslúžili za pekné a reprezentatívne vybavenie učebne a taktiež riaditeľovi strednej odbornej školy pánu Ing. Štefanovi Szarázovi.