Akadémia Giacomini IIDňa 12. apríla 2011 bola slávnostne otvorená v SOŠ stavebnej v Žiline špecializovaná učebňa praktického vyučovania pre študijný odbor mechanik stavebno - inštalačných zariadení a učebný odbor inštalatér so zámerom v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu zvyšovať a skvalitňovať odborné kompetencie a zručnosti žiakov.

Po slávnostnom otvorení špecializovanej učebne riaditeľ školy Josef Ilčík srdečne privítal všetkých zúčastnených hostí a poďakoval sponzorom za ich spoluprácu. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba vo svojom príhovore zdôraznil význam odborného vzdelávania s tým, že všetky aktivity, zamerané na jeho rozvoj sú v súlade s Koncepciou výchovy a odborného vzdelávania v ŽSK na roky 2009 – 2013.

Konštatoval, že SOŠ stavebná v Žiline je jedna zo škôl so stavebným zameraním, ktorá sa úspešne rozvíja. Na otvorení učebne sa ďalej zúčastnila Anna Náglová, podpredsedníčka Krajskej živnostenskej komory, Miroslava Lutišanová, tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania Žilinskej regionálnej komory SOPK, zástupcovia hlavnej sponzorskej firmy Giacomini Slovakia s.r.o. (Ing.Miloš Labuda, Ing.František Kocian) a ďalší.

 
 

Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa konala prehliadka učebne praktického vyučovania, ktorá je koncipovaná ako vzorový trojizbový byt s odborným výkladom o následnom využívaní učebne na praktickú výučbu. Žiaci sa najskôr teoreticky - formou prednášky alebo prezentácie oboznámia so základmi danej problematiky, aby podľa výkresovej dokumentácie mohli realizovať praktickú časť výučby, pozostávajúcu z montáže rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania s následným odskúšaním funkčnosti a kvality. Súčasťou učebne je aj sklad spotrebného materiálu a náradia.

 

Po prehliadke sa hostia zúčastnili na pracovnom stretnutí, kde diskutovali o ďalšom smerovaní odborného vzdelávania v regióne. Škola má ambície stať sa v budúcnosti Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v ŽSK a učebňa 

bude využívaná aj na rôzne formy rekvalifikácií a prezentácií nových technológií. Celkové náklady na realizáciu učebne predstavovali 26 600,- €, pričom 11 257,- € poskytli sponzorské firmy ( z toho firma GIACOMINI 6500,-€ ) a ostatné náklady boli pokryté z vlastných finančných zdrojov školy.

autor článku: Ing. František Kocian