Podporujeme/aktivity


ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU

Na Slovensku sa nachádza veľké množstvo krásnych kultúrnych pamiatok, ktoré by potrebovali obnovu a starostlivosť. Musíme si naše kultúrne dedičstvo chrániť. Preto sme sa rozhodli aj my prispieť a podať pomocnú ruku dobrovoľníkom pre obnovu a záchranu Lietavského hradu, okres: Žilina. 

Neváhajte a aj Vy prispejte. 

Viac informácií nájdete v letáku alebo an www.hradlietava.sk

 
 

Projekt podpory stredných škôl

Na základe zistenia požiadaviek trhu po kvalitných inštalatéroch, ktorí poznajú a chcú používať najnovšie materiály a inštalačné systémy, sme sa rozhodli podporiť školy, ktoré vychovávajú nastupujúcu generáciu inštalatérov, a poskytnúť im vhodné podmienky na zoznámenie sa s komponentami systému Giacomini.

CIeľom nášho projektu je oboznámiť mladých začínajúcich inštalatérov so značkou Giacomini, so sortimentom a s kompetentnými ľuďmi a tým vytvoriť základ, na ktorom by títo mladí ľudia mohli v budúcnosti stavať, t.j. používať pri svojej budúcej inštalatérskej praxi systém Giacomini.

Každá škola samozrejme chce svojim žiakom poskytovať čo najkvalitnejšie informácie z oblasti súčasne používaných materiálov a technologických postupov. Takže priorita škôl na vybavenie dielne na praktické oboznamovanie sa so systémom, na praktické skúšanie montáže systému, na vybavenie technickými podkladmi a materiálmi je pri zaradení školy do nášho projektu z veľkej časti naplnená.

V súčasnosti na Slovensku existuju dve kompletne vybavené učebne - Školské Akadémie Giacomini:

Obe učebne sa využívajú aj na školenia inštalatérov v danom regióne, v prípade požiadavky na zorganizovanie prednášky, školenia neváhajte osloviť našich regionálnych obchodných manažérov.

 

Finančne taktiež podporujeme záujmy nastupujúcej generácie v nasledovných inštitúciách a združeniach:

 

Sponzorsky sme podporili aj športové podujatia:

September 2014 ... medzinárodný volejbalový turnaj MIRAD CUP