Spoločenský večer priaznivcov Giacomini

Dňa 21.6.2013 sa uskutočnil premiérový slávnostný spoločenský večer priaznivcov značky Giacomini. Veľká sála hotela Holiday Inn v Žiline sa na tento slávnostný večer stala dôstojným prostredím, ktoré zvýraznilo prestížnu úroveň večera, a prispelo k vysokej spoločenskej úrovni podujatia.

Ako výraz zdôraznenia hodnoty našich vzájomných korektných obchodných i osobných vzťahov, sme si dovolili pozvať na tento večer našich dlhoročných obchodných partnerov. Sme hrdí na skutočnosť, že s mnohými s týchto partnerov sme v priebehu rokov posunuli vzájomný vzťah aj do roviny priateľskej a neformálnej. Vážime si dôveru, ktorú do nás naši obchodní partneri vkladajú, a v budúcnosti sa budeme ešte viac snažiť, aby naša vzájomná súčinnosť bola plodná a progresívna.

Privítania hostí sa s potešením ujali majitelia firmy Giacomini Slovakia s.r.o., Ing. Jana Kocianová a Ing. František Kocian. Vzácnym hosťom večera bol aj pán Pietro Dulio, riaditeľ pobočky Giacomini Deutschland GmbH, ktorý prítomných sympatickou slovenčinou taktiež privítal, a poďakoval za všetky aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu povedomia o značke Giacomini na Slovensku.

Takmer stovka účastníkov spoločenského večera sa dočkala prvého, veľmi pozitívneho prekvapenia už pri prvom slávnostnom prípitku, keď pán Kocian po úvodnom príhovore všetkým prítomným oznámil, že v dvoch náhodne vybraných pohároch s prípitkom sa nachádza imitácia diamantu, ktorú si dvaja šťastlivci po nájdení mali možnosť, ktorú samozrejme aj využili, ihneď vymeniť za pravý diamant.

Po veľkorysom večernom menu sa pani Kocianová a pán Kocian ujali veľmi milej povinnosti, ktorá spočívala v poďakovaní všetkým našim obchodným partnerom za vernosť značke Giacomini, za korektné obchodné vzťahy a za všetko, čím svojou dlhoročnou činnosťou prispeli k rozširovaniu a propagácii značky Giacomini na Slovensku. Predstavitelia najvýraznejších firiem si za svoj prínos a vernosť značke, ako výraz úcty, vzájomného porozumenia, dôvery mohli pred zrakmi všetkých účastníkov vychutnať naozaj exkluzívne ocenenie – luxusný ručne spracovaný zlatý prívesok s logom Giacomini, ktorý im s potešením odovzdali majitelia firmy Giacomini Slovakia s.r.o., pani Kocianová a pán Kocian.

Spoločenský večer

Po malom občerstvení sa hostia viac ako pri stoloch zdržiavali na tanečnom parkete. Nefalšovanú zábavu v kolotoči tanca podporovala hlavne „živá“ kapela. Neformálne rozhovory medzi zúčastnenými, podporované videoprezentáciami športových akcií firmy Giacomini Slovakia s.r.o. z minulých rokov, ktoré poskytli všetkým zúčastneným mnohé námety na rozhovor a oživili spomienky, boli presiaknuté družnou a priateľskou atmosférou. Keď sa okolo tretej hodiny po polnoci spoločenský večer končil, a prítomní sa rozchádzali do apartmánov, bolo zrejmé, že túto spoločenskú akciu si s potešením a naplno užili, a zástupcovia firmy Giacomini Slovakia s.r.o. môžu dúfať, že oficiálne hodnotenia budú také pozitívne, ako tie neoficiálne.

 

Ľudský prístup, vzájomná tolerancia a pomoc sú dôležitými parametrami každého obchodného vzťahu, pokiaľ sa ale presunú i do bežného života, iba vtedy je možné veriť, že naša spoločnosť ako taká bude napredovať, že bude pozitívne rásť, uvedomujúc si pokoru k životu, uvedomujúc si myšlienku, že nie každý na zemi dostal plným priehrštím pocit bezpečia, radosti, zdravia. Každý z hostí spoločenského večera Giacomini s veľkou pokorou a pohnutím čakal, kedy sa asi dve hodiny pred polnocou zábava preruší, aby sa všetci účastníci mohli venovať veľkorysému humanitnému činu. Vydražením zábavných, ale i hodnotných predmetov, ktoré do dražby venovali predstavitelia firmy Giacomini Slovakia s.r.o., mohol každý podať pomocnú ruku dvojročnému Miškovi z Popradu, ktorý trpí vážnou poruchou tonusu svalstva a následným krvácaním do mozgu. Liečba i rehabilitácia je veľmi nákladná záležitosť, ktorá nie je hradená prostriedkami so štandardného zdravotného poistenia. Všetci hostia spoločenského večera sa rozhodli, že celý výťažok z dražby venujú rodičom malého Miška, v presvedčení a nádeji, že prispejú k zmierneniu utrpenia Miška a aspoň chvíľkovému zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Emotívna nálada i dojatie spôsobili, že v priebehu a aj po ukončení dražby sa veľká väčšina prítomných rozhodla spontánne pomôcť malým finančným príspevkom. Ing. Jana Kocianová po spočítaní hotovosti zaželala v mene všetkých účastníkov spoločenského večera Giacomini malému Miškovi i jeho rodičom vôľu a odhodlanie vytrvať v boji so zákernou chorobou. Myšlienka podpory a pomoci, ktorá v okamihoch zbierky vládla v dušiach všetkých zúčastnených, vyvolala v predstaviteľoch firmy Giacomini Slovakia s.r.o. spontánne rozhodnutie založiť nádáciu NADÁCIA GIACOMINI SLOVAKIA, prostredníctvom ktorej môže každý nákupom komponentov značky Giacomini prispievať na zmiernenie utrpenia a zlepšenie života detí na Slovensku.

Fotogalériu z podujatia si môžete prezrieť na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613163562036983.1073741831.609080712445268&type=3