AKCIA - Odvíjač rúrky za 3600 metrov

Získajte odvíjač rúrky zdarma!

Postačí sa v období od 15.2. do 31.5. zaregistrovať a zakúpiť 1200 metrov rúrky R996R (PE-X), alebo R978 (PE-RT), aj v kombinácii. Odvíjač získate už pri odbere prvých 1200 metroch a zvyšných 2400 metrov rúrky dokúpite neskôr.

Postačí sa iba zaregistrovať na predajni, alebo u obchodného partnera Giacomini Slovakia. Akcia trvá do 30.9.2017, alebo do vypredania zásob.

      Pravidlá akcie:

1. Akcia platí od 15. 2. 2017 do 30. 09. 2017. Do akcie je možné sa zapojiť do 31.05.2017. 
2. Akcia sa bude štatisticky vyhodnocovať priebežne na konci každého kalendárneho mesiaca.
3. Do akcie sa môžu zapojiť živnostníci a právnické osoby. Akcie sa nesmie zúčastniť zamestnanec Giacomini Slovakia alebo zamestnanci obchodných partnerov Giacomini Slovakia. 
4. Pre zapojenie sa do akcie je potrebné vyplniť registračný formulár Giacomini. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené všetky údaje, dátum podpisu a podpis zákazníka. 
5. Zákazníkovi sa začína počítať množstvo odobranej rúrky od 1. dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podpísal registračný formulár. Zákazník má nárok na odvíjač už po prvom odbere, kde je minimálne množstvo pre odber 1200 metrov, a to aj v kombinácii viacerých typov rúrky v akcii. Po dosiahnutí hraničného množstva odberu 3600 metrov rúrky sa zákazník (Giacomini Slovakia i obchodného partnera) môže zapojiť do akcie opäť a môže tak získať ďalší odvíjač rúrky. V prípade, že zákazník spadne do ďalšieho cyklu akcie, tak neberieme do hraničný dátum 31.5.2017 (pre zapojenie do akcie). Čiže zákazník môže začať druhý cyklus akcie aj po tomto termíne.

Predmetom akcie je daný tovar, ktorý je možné kombinovať, tak aby vo finále tvoril súčet odobratej rúrky 3600 metrov:

P.č.

Kód tovaru

Rozmer

Dĺžka

1

R996TY019

16x2

240m

2

R996TY033

17x2

240m

3

R978Y226

16x2

240m

4

R978Y235

17x2

240m

5

R996TY264

16x2

600m

6

R996TY052

17x2

600m

7

R978Y227

16x2

600m

8

R978Y237

17x2

600m

 

6. Pri inštalatéroch obchodných partnerov platia nasledovné pravidlá - zákazník má nárok na odvíjač až po doručení registračného formulára na marketingové oddelenie. Pre urýchlenie odovzdania je možné cez obchodného partnera zaslať podpísaný formulár na email marketing@giacomini.sk. Až po odbere prvých 1200 metrov akciovej rúrky získa zákazník odvíjač spolu s rúrkou, prípadne mu bude odvíjač doručený dodatočne na pobočku obch. partnera (platí pre inštalatérov obchodných partnerov).
7. Každé odovzdanie je podmienené podpísaním preberacieho protokolu na odvíjač v 3 duplikátoch (prvý je určený pre marketingové oddelenie, druhý pre zákazníka a tretí pre obchodného partnera).
8. Poplatok za prevzatie odvíjača je 0,10€.
9. V prípade, že konečný zákazník neodoberie potrebné množstvo na konci akcie, tak mu bude po skončení účtovaný prenájom odvíjača voči spoločnosti Giacomini Slovakia podľa nasledovných kategórii:

P.č.

Odber (m)

Doplatok (s DPH)

1

0 až 1199

360€

2

1200 až 2399

240€

3

2400 až 3599

120€

4

3600 a viac

0€


10. Zákazník si nemôže nárokovať na finančnú náhradu namiesto odmeny.

11. V prípade zistenia porušenia pravidiel na strane zákazníka si spoločnosť Giacomini Slovakia vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z akcie. Kde bude potrebné uhradiť plnú cenu odvíjača 360€ s DPH.

12. Kompletná cena odvíjača (R865Y001) je stanovená na 360€ s DPH.

Dokumenty na stiahnutie:

1. Registračný formulár pre inštalatéra

2. Preberací protokol na odvíjač

3. Plagát