Použitie zónového ventilu

Guľové ventily R276, R277, R278, R279 sa používajú na zabezpečenie správnej funkcie a činnosti vykurovacieho systému s viacerými zónami. Dvojcestné zónové guľové ventily (R276, R277) v spojení s ovládacím elektrickým prvkom sa používajú na otvorenie/zatvorenie prietoku do vykurovacej zóny. Trojcestné zónové guľové ventily (R278, R279) sú naviac vybavené regulačným šróbením s by-passom, ktoré správnym nastavením prispieva k správnemu nastaveniu/vyregulovaniu systému.

Guľové ventily R276, R277, R278, R279 sa používajú na zabezpečenie správnej funkcie a činnosti vykurovacieho systému s viacerými zónami. Dvojcestné zónové guľové ventily (R276, R277) v spojení s ovládacím elektrickým prvkom sa používajú na otvorenie/zatvorenie prietoku do vykurovacej zóny. Trojcestné zónové guľové ventily (R278, R279) sú naviac vybavené regulačným šróbením s by-passom, ktoré správnym nastavením prispieva k správnemu nastaveniu/vyregulovaniu systému.

 

Obrázok znázorňuje použitie trojcestného guľového zónového ventilu R278, ktorý je motoricky ovládaný. Motor K272 je "riadený" izbovým termostatom. Termostat na základe teplotnej požiadavky otvára/zatvára celý príslušný rozdeľovač na podlahové vykurovanie, t.j. všetkých osem okruhov naraz. Znamená to, že všetky okruhy podlahového vykurovania, v tomto prípade všetkých osem okruhov, bude v prevádzke, prípadne mimo prevádzku na základe požiadavky jediného izbového termostatu. Použitie zónového ventilu podstatným spôsobom uľahčuje a zjednodušuje predmetnú inštaláciu, pretože:

  • minimalizuje počet elektrických ovládacích prvkov (napríklad keby sme použili na každý okruh podlahového vykurovania jednu termoelektrickú hlavicu)
  • umožňuje inštaláciu previesť s nižšími nákladmi (jeden elektrický ovládací prvok namiesto ôsmich, jednoduchšia a rýchlejšia inštalácia)

Schéma zapojenia motora K272 (prípadne K270) spolu so základnými technickými parametrami.