Rozdeľovače

Rozdeľovač vykurovacích okruhov je prvok, ktorý sa v odbore využíva už mnoho rokov. Predstavíme Vám niekoľko základných typov rozdeľovačov Giacomini.

Segmentové rozdeľovače Giacomini – univerzálne riešenie

Riešenie modulárneho rozdeľovača, ktoré je najštandardnejším v systéme Giacomini, umožňuje zostavenie rozdeľovača v extrémne krátkom čase bez použitia náradia. Všetky segmenty sú charakterizované veľkým prietokom vody. Mimoriadnou výhodou segmentových rozdeľovačov je skutočnosť, že v podstatnej miere znižujú skladové zásoby, keďže potrebný počet vývodov rozdeľovača je možné vyskladať s jednotlivých segmentov.

Segmentové rozdeľovače Giacomini sú v súčasnosti používateľským štandardom, najpoužívanejšie sú:

    

  • segment s termostatickým ventilom (R53VM, R53VT), z ktorých sa skladá vždy vratná tyč rozdeľovača
  • segment s regulačným ventilom a prietokomerom (R53MM, R53MT), z ktorých sa skladá vždy rozdeľovacia tyč
  • segment s regulačným ventilom (R53SM, R53ST), ktoré sa taktiež inštalujú vždy iba do rozdeľovacej tyče

 

Segment s termostatickým ventilom je štandardne vybavený ručnou ovládacou hlavičkou. Termostatický ventil umožňuje nastavenie premenlivého stupňa prietoku, t.j. užívateľ môže toto nastavenie meniť podľa svojej potreby. V prípade potreby elektronickej termostatickej regulácie je možné ručnú hlavičku nahradiť termoelektrickou hlavicou R478 (bez prúdu otvorená) alebo R473 (bez prúdu zatvorená), ktorá bude ovládaná príslušným izbovým termostatom.

Regulačný ventil, ktorým je vybavený segment rozdeľovača slúži na nastavenie fixnej hodnoty prietoku, t.j. toto mikrometrické regulačné šróbenie slúži na vyregulovanie systému. Je vybavené mechanickou pamäťou a kalibráciou vnútorného priemeru. Keďže regulačný a termostatický ventil sú umiestnené každý na inej „tyči“ rozdeľovača, chceli by sme zdôrazniť možnosť nastavovania prietoku bez nutnosti demontáže ručnej, prípadne termoelektrickej hlavice, Prietokomer uľahčuje fixnú reguláciu prietoku, a zároveň je akýmsi indikátorom funkčnosti systému pre inštalatéra (pokiaľ v okruhu pri tlakovej skúške, napríklad podlahového vykurovania, existuje prietok, čo nám prietokomer ukáže, je isté, že okruh nie je ani zavzdušnený, ani zalomený, alebo inak nefunkčný). Prietokomery sú veľmi presné, pracujú v širokom pracovnom rozsahu (30 l/hod – 300 l/hod), čo umožňuje ich použitie v rozličných aplikáciách.

Segmenty rozdeľovača typu R53xx je možné použiť pri kompletizácii rozdeľovačov pre všetky inštalácie systémov sálavého vykurovania a chladenia (podlahové, stenové, stropné).

Je zrejmé, že Giacomini ponúka aj klasické „tyčové“ rozdeľovače, použitie je identické.

Pokiaľ sa požaduje možnosť elektronickej regulácie systému vykurovania, je možné uvažovať s použitím kompaktnej sady rozdeľovačov pre kombináciu systémov sálavého a radiátorového vykurovania R559.

Základom setu rozdeľovačov R559 sú segmentové typy rozdeľovacích a zberacích tyčí (užívateľom voliteľný počet segmentov, t.j. počet vývodov pre sálavé, prípadne radiátorové vykurovanie) spolu s komponentmi pre pripojenie, odvzdušnenie, nastavenie a reguláciu prietokov jednotlivými okruhmi. Celý set tvorí kompaktnú jednotku, ktorá je štandardne vybavená základnými elektronickými komponentmi: inteligentný motor K282, vstupno-výstupný jednotka KPM20, rozvodná skrinka. Elektronická jednotka KMP20 slúži na zber a vyhodnocovanie fyzikálnych veličín (teplota prívodu, teploty spiatočky, teplota vonkajšieho prostredia, ...) a zároveň riadi a synchronizuje činnosť elektrických komponentov. Jednotka zároveň slúži ako ekvitermický regulátor.  Prostredníctvom jednotky KPM20 je možné všetky elektrické a elektronické komponenty aktívnych prvkov rozdeľovacieho setu R559 pripojiť k sústave centrálnej mikroprocesorovej riadiacej jednotke KM20X.

Poznaním a správnou inštaláciou komponentov rozdeľovača je možné zabrániť úplne zbytočným komplikáciám, ktoré pri prevádzke systému môžu vzniknúť.