Teleskopické predĺženie R173

Teleskopické predĺženia R173, R173TG – elegantné riešenie potreby predĺženia stavebnej dĺžky termostatického ventilu, prípadne detentora. V praxi sa pri rekonštrukciách vykurovacích systémov, konkrétne pri výmene termostatických ventilov a regulačných šróbení určite stretávate s problémom: Chcete v inštalácii použiť termostatický ventil Giacomini, avšak zistili ste, že stavebná dĺžka pôvodne nainštalovaného ventilu je o niečo väčšia ako stavebná dĺžka nového ventilu Giacomini.

 

Technologický postup lisovania RM (RP) tvaroviek

Systém lisovacích rozvodov je jeden z najpoužívanejších. Je to spoj spoľahlivý, ale vyžaduje profesionálne náradie, k tomu určené a dodržanie správneho technologického postupu.

Guľové ventily - lisovacie

Firma Giacomini prišla s novými rôznymi verziami guľových ventilov pre lisovacie systémy z ocele (uhlíková oceľ) a medi. Sú určené pre typ lisovania MSA od 15 mm do 35 mm a pre typ V je to v rozmeroch od 15 mm do 54 mm. Svojou konštrukciou a technickými parametrami sú vhodné pre systémy rozvodov pitnej vody, kúrenia, priemyselné rozvody s médiami po konzultácii s výrobcom.

Termostatický zmiešavací ventil R156

Zmiešavací termostatický ventil R156 sa používa na inštalácie do sanitárnych systémov. Zabezpečuje nám úsporu energie a znižuje riziko popálenia pri odbere teplej vody. Inštalácia R156 je dôležitá pri bojleroch pre solárne systémy, kde teplota v letných mesiacoch môže dosiahnuť vysoké hodnoty. Voskový snímač na výstupe ponorený vo vode a pružinový mechanizmus udržujú požadovanú teplotu pomocou rýchlej zmeny v pomere miešania teplej a studenej vody.

Kotlova zostava R586R

Kotlové zostavy R586R sú predmontované skupiny, určené pre vykurovanie alebo chladenie (R586RY004 iba pre kúrenie). Sú vybavené auto modulačným čerpadlom, zmiešavacími ventilmi, teplomermi na prívode aj spiatočke, uzatvárateľnými ventilmi, nastaviteľným bypassom ochrany čerpadla. Kotlové zostavy sa dodávajú ako komplet s izoláciou aj čerpadlom podľa daných objednávacích kódov. Motor na trojcestné ventily nie je súčasťou balenia, v prípade potreby je potrebné zakúpiť ho samostatne. Všetko príslušenstvo sa dá kúpiť aj jednotlivo, čo umožňuje profesionálom prejaviť svoje schopnosti, vyskladať a kombinovať kotlové zostavy podľa potrieb daného objektu.