Solárny systém - GIACOSUN

Líder na trhu v oblasti systémov pre vykurovanie, chladenie a sanitu, firma Giacomini je, ako je už dostatočne v odborných kruhoch známe, príkladom v oblasti inovačných technológii a patentov. Filozofia Giacomini, úzko spätá s pojmami inovácia, technológia a ekológia je dôsledne dodržiavaná vo všetkých fázach výrobného procesu. Ekologické myslenie, ktorého famóznym dôkazom je patentovaný „vodíkový kotol“, by sme v nasledujúcom článku radi doplnili o informáciu o ďalšom z pojmov, ktorý firma Gacomini zaviedla do svojej terminológie – GIACOSUN.

Pojem GIACOSUN označuje všetky komponenty solárnych systémov. Podľa kréda dnešnej doby, dodať čo možno najkomplexnejší systém, rozhodli sme sa aj v Slovenskej republike rozšíriť importovaný sortiment o kompletný systém solárnych panelov s príslušenstvom. 

Značka Giacomini, pravidelne oceňovaná európskymi inštitúciami pre kvalitu, vám svojou kvalitatívnou úrovňou garantuje spokojnosť pri používaní systému solárnych panelov – systému GIACOSUN.

Bližšie informácie Vám s radosťou poskytnú naši regionálny obchodní manažéri.