Termostatické ventily

Ako dôkaz trvalej pozornosti venovanej trhu a vzhľadom k stále vyšším požiadavkám na pokročilosť a spoľahlivosť inštalácii, ponúka firma Giacomini ventily a regulačné šróbenia série Giacotech. Táto rada vznikla ďalším vývojom dobre známej a vydarenej rady Program 80, ktorá vďaka svojím praktickým inovačným vlastnostiam (termostatické nastavenie a vonkajší závit so samotesniacou vrstvou z PTFE), bola dodávaná od roku 1979. V  súčasnosti sa séria Giacotech predstavuje ako plnohodnotná náhrada v novom prevedení, posilnená ako na úrovni rozsahu rady, tak i v technických aspektoch.

Na rozdiel od známej a vydarenej rady Program 80, prináša najnovšia séria Giacotech komplexnejšiu radu výrobkov, od termostatických ventilov cez radiátorové ventily až po regulačné šróbenia. Všetky sú dostupné ako vo verziách pre rozvody z oceľových rúrok, tak vo verziách pre priame a jednoduché pripojenie rúrok z medi, alebo plastových pomocou adaptéru. Týmto spôsobom môže inštalatér bezpečne zvoliť v rámci série Giacotech výrobky, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho potrebám.

Program 80 uvedený na Taliansky trh v roku 1979 vďačí za svoj úspech praktickým inovačným vlastnostiam, ako je ľahké termostatické nastavenie (bez potreby prídavných zariadení) a samotesniacemu závitu. V priebehu rokov sa zjednodušenie práce inštalatéra stalo jedným zo základných aspektov firmy Giacomini.

Charakteristické znaky série Giacotech sú:

  • Použitie samotesniaceho prvku z elastomeru, ktorý predstavuje prirodzený vývoj plastického materiálu, ktorým bol charakteristický Program 80.
  • Unifikácia základných adaptérov pre najpoužívanejšie rozmery.
  • Nové tvary ovládacích koliesok ručných, termostaticky nastaviteľných ventilov.
  • Použitie ochranných krytov, aby nedochádzalo k náhodnému poškodeniu ovládacích prvkov v priebehu montáže a stavby.

Ovládacia ochranná krytka

Termostatické ventily série Giacotech s ovládacou ochrannou krytkou sú určené pre prípady, keď sa predpokladá inštalácia termostatických hlavíc, alebo termoelektrických hlavíc pre ovládanie teploty prostredia, ktoré slúžia jednak pre zachovanie komfortných podmienok, ako aj pre optimalizáciu spotreby. Ovládacia ochranná krytka umožňuje ručne nastaviť prietok ventilu.

Otočenie červeného krytu proti smeru hodinových ručičiek slúži k otvoreniu, pre uzatvorenie otáčajte v smere hodinových ručičiek. Otočenie červeného krytu o 360° zodpovedá približne zmene teploty o 1 K.

Termostatický ventil s úplne uzatvorenou krytkou umožňuje dostatočne prekonať diferenčný tlak 10 barov (nenamontovaný radiátor). V každom prípade odporúčame vykonať skúšky tesnosti vykurovacieho systému až po montáži vykurovacích telies, aby nedošlo v prípade poškodenia alebo náhodnej manipulácie k zaplaveniu priestoru.

 

 

Termostatické ovládanie

   

Na termostatické ventily série Giacotech je možno jednoduchým spôsobom namontovať termostatické hlavice, alebo termoelektrické hlavice, aby bola možnosť jednoducho automaticky regulovať teplotu prostredia, čo je zárukou komfortu a značnej energetickej úspory. Môžu byť použité termostatické hlavice s kvapalinovým snímačom (R470, R462 s oddeleným snímačom, R463 s oddeleným ovládaním). Ventily je možno ovládať elektricky prostredníctvom priestorových termostatov (K480), ktoré ovládajú termoelektrické hlavice bez napätia otvorené (R478; R478M) alebo bez napätia zatvorené (R473;R473M).

Termostatický ventil v spojení s termostatickou hlavicou je armatúra dynamického charakteru, čím sa myslí, že je schopná reagovať na zmeny vo vykurovacej sústave (či už teplotné alebo hydraulické), a tým tieto vlastne i priamo ovplyvňovať.

Ventilová vložka

Séria mikrometricky a termostaticky nastaviteľných ventilov Giacotech je charakteristická použitím systému so zvýšenou odolnosťou proti zarastaniu. Vo vnútri funkčného mechanizmu je umiestnený ovládací driek z jedného kusa nerezovej ocele vyrobený lisovaním za studena a následným valcovaním, ktorý značne znižuje priľnavosť vápenných usadenín, a tým možnosť zablokovania drieku.

 

Samotesniaci nátrubok

Vzhľadom k neustálemu sledovaniu potrieb trhu, v priebehu dlhých štúdii a skúšok vykonávaných vo vlastných technologických laboratóriách, doplnila firma Giacomini tiež radiátory, ventily a šróbenia novej série Giacotech (v rozmeroch 3/8“ a 1/2“) s rovnakým typom tesnenia, ktoré je bežne používané v rade výrobkov (R950D, R951D, R554A,R554C atd.). Prítomnosť tesniaceho krúžku na guľovej časti nátrubku umožňuje inštaláciu, pričom nie je potrebné nadmerne uťahovať spoj medzi telom ventilu a nátrubkom. Dodržaním niekoľkých jednoduchých zásad je možné vykonávať praktické a dlhodobo spoľahlivé inštalácie. Samotesniaci nátrubok Giacomini je vybavený tesniacim krúžkom z elastomeru, ktorý umožňuje montáž na vykurovacie teleso bez použitia ďalších tesniacich materiálov. Pre rýchlu a správnu montáž odporúčame pred zaskrutkovaním namazať tesniaci krúžok i závit silikónovým mazivom. Dotiahnutie nátrubku vykonáme imbusovým kľúčom R73 (napr. 10 mm, alebo 13 mm podľa dimenzie nátrubku). Vzhľadom k tesniacemu krúžku z elastomeru postačuje použiť doťahovací moment do 25 Nm.

Teleskopické predĺženie

K zjednodušeniu rekonštrukčných prác na rozvodoch boli vyvinuté teleskopicky nastaviteľné predĺženia R173 a samotesniace R173TG. Variabilná dĺžka predĺženia podľa požiadaviek inštalácie predstavuje jednoznačnú úsporu práce oproti používaniu pevných predlžovacích dielov a montáž je jednoduchá a spoľahlivá. Článok o teleskopickom predĺžení R173.