Univerzálne kotlové zostavy R586

Moderné vykurovacie systémy vyžadujú zariadenia na vysokej technickej úrovni, ktoré však zároveň spĺňajú estetické požiadavky. Kompaktná kotlová zostava R586 integruje v jednom výrobku všetky zariadenia a armatúry, ktoré sú potrebné pre inštaláciu vykurovacích centrál pre reguláciu teploty vody v systémoch vykurovania alebo chladenia.

 Použitím kompaktnej zostavy sa toto pripojenie realizuje veľmi jednoducho, pričom zaisťuje vysokú kvalitu technického i estetického prevedenia. Univerzálna kotlová zostava je určitý súbor potrebných komponentov, ktoré ako celok umožňujú jednoduché pripojenie vykurovacieho systému so zdrojom tepla. Univerzálne kotlové zostavy obsahujú všetky potrebné komponenty, čím riešia vynikajúcim a moderným spôsobom každú požiadavku spojenú s kotolňou.

 

 

 

 

Pri realizácii vykurovacích systémov, predstavuje napojenie kotla významne miesto. Musí obsahovať komponenty, ktoré umožňujú jednoduché riadenie, údržbu a pripadne opravy vykurovacieho systému. Inštalatér väčšinou používa komponenty rôznych výrobcov, čo môže spôsobiť nie malé problémy pri ich montáži. Výsledný esteticky vzhľad nie je tiež zanedbateľný, je vizitkou práce inštalatéra a jeho profesionálnej zručnosti.

 

Univerzálne kotlové zostavy rady R586 poskytujú všetky potrebné komponenty a príslušenstvo, čím sa rieši moderným spôsobom každá požiadavka spojená s realizáciou kotolne. Inštalácia je rýchla, čistá, nie je potrebné vykonávať rôzne zváračské práce, rezanie závitov a pod., čo vyžaduje rôzne drahé pomôcky, náradie a veľký pracovný priestor.

Všetky diely zostáv sú vybavené špeciálnymi samotesniacimi krúžkami, ktoré umožňujú vytvorenie požadovanej zostavy jednoduchým, rýchlym a čistým spôsobom. Rozdeľovače a ostatné príslušenstvo sa predávajú aj jednotlivo, čo umožňuje profesionálom prejaviť svoje schopnosti a kreativitu a nájsť aj pre toho najnáročnejšieho zákazníka to najvhodnejšie riešenie.

Súčasný trend projektovania vykurovacích systémov je tvorený z pružných rozvodov delených na jednotlivé zóny, ktoré umožňujú jednoduchú reguláciu s následnými finančnými úsporami a lepšou tepelnou pohodou užívateľa.

Zostavy R586 boli špeciálne vyvinuté tak, aby tieto požiadavky spĺňali, a zároveň boli konštrukčne v súlade s normami a predpismi týkajúcimi sa energetických úspor.

Univerzálne kotlové zostavy sa skladajú z predmontovaných rozdeľovačov, ktoré sú vybavené príslušenstvom vhodným pre rôzne druhy systémov. Každý rozdeľovač zostavy ma štyri pripojovacie rozmery, dva "5/4“ a dva "1“. Umožňujú pripojenie kotla, pripadne ďalších rozdeľovačov, zmiešavacích (trojcestnych, štvorcestnych) armatúr pre reguláciu jednotlivých zón, automatického doplňovania systému, pripojenia ohrevu TUV a pod.

Zostavy sú vybavené diferenciálnymi ventilmi pre ochranu čerpadiel, ktoré chránia pred vznikom pretlaku v prípadoch uzatvorenia niektorej časti obvodu a spätnými klapkami, ktoré zamedzujú prirodzený obeh vody, ktorý môže byť z hľadiska funkčnosti systému nežiadúci. Tesnenie všetkých spojov zaisťujú špeciálne tesniace krúžky, ktoré umožňujú spoľahlivú a rýchlu montáž, bez ďalších tesniacich materiálov. Izolácia R586K, ktorá bola špeciálne pre kotlové zostavy vyvinutá, obmedzuje tepelne straty a dodáva celku príjemný esteticky vzhľad.