Informačné materiály Giacomini:


 

Vykurovanie a chladenie podlahou malá informačná brožúra
Podlahové vykurovanie - základné princípy a materiály veľká informačná bružúra
Meracie a výmenníkove stanice malá informačná brožúra
25 ročná záruka na podlahové vykurovanie informačný leták
Vzor CERTIFIKÁTU (osvedčenia) inštalatéra o absolvovaní školenia Giacomini  

 

  
Veľkonočné sviatky