Výpočtový program Quickfloor


Rýchly a jednoduchý spôsob ako získať prehľad o spotrebe materiálu

Chcete získať výpočtový program Quickfloor? Postačí vyplniť iba nasladovný formulár a my vám zašleme inštalačný súbor priamo na email.

V prípade potreby kontaktujte naše marketingové oddelenie na emaile - marketing@giacomini.sk

 

 

V nasledujúcich odkazoch si môžete prezrieť jednoduché video návody:

1. na inštaláciu softvéru

2. na prácu so softvérom

 

Žiadanka o zaslanie softvéru Quickfloor
Meno *
Priezvisko *
Mesto *
Email *
Telefón/mobil *
Zameranie *
Odoslaním daného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške v zmysle zákona Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely priameho marketingu, zasielanie obchodných ponúk a pre účely databázy pre posielanie priameho marketingu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické spracovanie.