AKADÉMIA GIACOMINI - Školenia 2017

Zoznam školení a registrančný formulár


Termíny a miesto konania

ŠKOLENIE

TERMÍN

MIESTO

Podlahové vykurovanie 25.5.2017 Nitra - Agroinštitút

Spoločnosť Giacomini Slovakia organizuje tieto školenia:

TYP ŠKOLENIA

ČO ZÍSKATE

PODMIENKY

CENA

 

Školenia na podlahové vykurovanie 
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- technickú príručku o podlahovom vykurovaní
- zverejnenie na web stránke www.giacomini.sk
- certifikát „MAJSTER GIACOMINI“ pre 25 ročnú záruku (po predložení dokladu o vzdelaní v danom odbore alebo živnost. list s dobou podnikania min. 10 rokov)
- systém Spider
- stropný systém GKCD
- termostatická regulácia - návrh, predpríprava, použitie, technické parametre, technológia montáže, komponenty
- praktický darček
- pre inštalatérov, kúrenárov, ostatných v odbore
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok

30 € s DPH

Školenia na projektovanie podlah.  vykurovania  - GKL TOOL - vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- študijné materiály
- pre inštalatérov, kúrenárov, ostatných v odbore
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
15 € s DPH
Školenia na servis - spúšťanie kotlov ARCA
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- zverejnenie na web stránke www.arcakotle.sk
- zmluva o servisnom zastúpení kotlov ARCA s bonusom (za každý  spustení    kotol peňažný príspevok - viac v dohodnutej zmluve)
- pre inštalatérov                     
- odborné vzdelanie - inštalatér 
- elektrotechn. minimum § 21,§ 22
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
50 € s DPH
Školenia na inštaláciu kotlov ARCA
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- dohoda o inštaláciu kotlov ARCA s bonusom (za každý nainštalovaný kotol peňažný príspevok - viac v dohodnutej zmluve)
- zviditeľnenie sa na web stránke www.arcakotle.sk
- osvedčenie na inštaláciu kotlov ARCA 
- pre inštalatérov                     
- odborné vzdelanie - inštalatér
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
15 € s DPH
 

Podrobnejšie informácie nájdete v brožúre AKADEMIA GIACOMINI o školeniach 2017  - na stiahnutie TU

Viac informácií získate na tel. čísle - 0905 757 877, prípadne na emaile marketing@giacomini.sk

Registračný formulár

Záväzná prihláška
Meno *
Priezvisko *
Školenie *
Firma (presný názov) *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
Kraj *
IČO *
DIČ *
IČ DPH *
Telefón/mobil *
E-mail *
Zameranie firmy *
Pracovná pozícia *
Výučný list/osvedčenie o odbornom vzdelaní v danom obore
Opíšte kód obrázka *
verify
Odoslaním daného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári v zmysle zákona Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely priameho marketingu, zasielanie obchodných ponúk a pre účely databázy pre posielanie priameho marketingu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické údaje.