AKADÉMIA GIACOMINI - Školenia 2018

Zoznam školení 


Termíny a miesto konania

ŠKOLENIE

TERMÍN

MIESTO

Podlahové vykurovanie 18. 4. 2018, 8,30 - 15,00 hod.

Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Podlahové vykurovanie 19. 4. 2018, 8,30 - 15,00 hod.

Južná trieda 2/A (Hotel Centrum)
7. poschodie
040 01  Košice

Podlahové vykurovanie (spojené s prehliadkou skladu) 3. 5. 2018, 8,30 - 15,00 hod.  Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
 

Spoločnosť Giacomini Slovakia organizuje tieto školenia:

TYP ŠKOLENIA

ČO ZÍSKATE

PODMIENKY

CENA

Školenia na podlahové vykurovanie 
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- technickú príručku o podlahovom vykurovaní
- zverejnenie na web stránke www.giacomini.sk
- certifikát „MAJSTER GIACOMINI“ pre 25 ročnú záruku (po predložení dokladu o vzdelaní v danom odbore alebo živnost. list s dobou podnikania min. 10 rokov)
- systém Spider
- stropný systém GKCD
- termostatická regulácia - návrh, predpríprava, použitie, technické parametre, technológia montáže, komponenty
- praktický darček
- pre inštalatérov, kúrenárov, ostatných v odbore
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok

30 € s DPH

Školenia na projektovanie podlah.  vykurovania  - GKL TOOL - vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- študijné materiály
- pre inštalatérov, kúrenárov, ostatných v odbore
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
15 € s DPH
Školenia na servis - spúšťanie kotlov ARCA
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- zverejnenie na web stránke www.arcakotle.sk
- zmluva o servisnom zastúpení kotlov ARCA s bonusom (za každý  spustení    kotol peňažný príspevok - viac v dohodnutej zmluve)
- pre inštalatérov                     
- odborné vzdelanie - inštalatér 
- elektrotechn. minimum § 21,§ 22
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
50 € s DPH
Školenia na inštaláciu kotlov ARCA
- vedomosti a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti
- dohoda o inštaláciu kotlov ARCA s bonusom (za každý nainštalovaný kotol peňažný príspevok - viac v dohodnutej zmluve)
- zviditeľnenie sa na web stránke www.arcakotle.sk
- osvedčenie na inštaláciu kotlov ARCA 
- pre inštalatérov                     
- odborné vzdelanie - inštalatér
- prihlásiť sa na školenie
- uhradiť poplatok
15 € s DPH
 

Viac informácií získate na tel. čísle +421 905 757 877, prípadne na marketing@giacomini.sk