Aké sú najčastejšie typy dopojenia rebríkových radiátorov?

Radiátory ako také síce pomaly ustupujú do úzadia, rebríkové radiátory si však aj naďalej bránia svoje miesto v domácnostiach hlavne vďaka svojej praktickej funkcii – sušenie mokrých uterákov. Aj práve preto sa s nimi stretávame najčastejšie v kúpeľniach.

Rebríkové radiátory môžu byť rôzne dopojené a na to treba myslieť už pri inštalácii podlahového vykurovania, aby sme si rúrky správne pripravili na miesto, kde sa bude radiátor nachádzať.

Medzi 3 najčastejšie typy dopojení rebríkových radiátorov patrí:

1. Jednobodové pripojenie

Ide o špeciálny tzv. jednobodový ventil, ktorý v sebe nesie funkciu ventilu (prívodu teplej vody do radiátora) a zároveň spiatočky (odvádzania vychladnutej vody z radiátora). Jednobodový ventil sa teda napája do radiátora len v jednom mieste (bode).

Pri tomto type ventilu je veľmi dôležité použitie injektora – rúrky, ktorá vyvedie teplú vodu ďalej do radiátora a predíde sa tým tomu, že by sa teplá voda hneď vracala cez spiatočku. Zabezpečí sa tým hlavne efektívne fungovanie celého radiátora.
Termostatický jednobodový ventil Giacomini sa dodáva s ručnou hlavicou, ktorú je možné kedykoľvek vymeniť za termostatickú.

Výhody

+ pripojenie sústredené len do jedného bodu – jednoduchšia inštalácia
+ pripojenie sústredené len do jedného bodu – v prípade výmeny radiátora sa netreba viazať na jeho pevnú šírku, ale môže sa zvoliť aj širší radiátor
+ vstup na druhej strane radiátora ostane voľný napríklad na použitie elektrickej špirály

Jednobodové pripojenie radiátora | Giacomini Slovakia 3 najčastejšie typy dopojenia rebríkových radiátorov - jednobodový ventil R356B1 | Giacomini Slovakia

2. Pripojenie po stranách – ventil/regulačné šróbenie (spiatočka)

Pri tomto type pripojenia sú ventil a regulačné šróbenie úplne samostatné armatúry, ktoré sa umiestnia tak, aby na prívodnej rúrke bol nainštalovaný ventil a naopak na rúrke spiatočky, regulačné šróbenie. Z radov ventilov aj regulačných šróbení je niekoľko druhov, takže sa inštalácia dá adekvátne prispôsobiť či už rúrky vedú zo steny alebo z podlahy. Na termostatický ventil je tiež možné nainštalovať termostatickú hlavicu.

Pripojenie radiátora po stranách | Giacomini Slovakia Pripojenie po stranách - ventil/regulačné šróbenie R706K | Giacomini Slovakia

3. Pripojenie v dvoch bodoch jednou armatúrou

Treťou alternatívou je menej používaná avšak tiež existujúca armatúra, ktorá ako v prípade jednobodového pripojenia, v sebe nesie funkciu ventilu (prívodu teplej vody do radiátora) a zároveň spiatočky (odvádzania vychladnutej vody z radiátora), avšak do radiátora sa napája v dvoch samostatných bodoch. Aj na tento typ armatúry je možné nainštalovať termostatickú hlavicu na reguláciu teploty v miestnosti.

Pripojenie radiátora v dvoch bodoch jednou armatúrou | Giacomini Slovakia Jendobodové pripojenie s fnkciou spiatočky a ventilu R385T | Giacomini Slovakia

 

© Giacomini Slovakia s.r.o. 2021 | UNIobchod • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP