Ako účinne bojovať proti baktériám Legionelly v rozvodoch úžitkovej vody

Legionella je druh baktérie bežne prítomnej vo vode, ktorá prúdi do našich domov, bytov, kancelárii, ale aj do bazénov a termálnych vôd na kúpaliskách a v kúpeľoch. V domácnostiach sa s touto baktériou môžeme stretávať v kohútikoch na úžitkovú vodu, v sprche, bojleroch či v klimatizáciách. Za bežných okolností, keď je baktéria neaktívna, nie je nebezpečná. Problém nastáva pri jej premnožení, kedy môže napádať ľudský organizmus a spôsobovať bakteriálnu infekciu, ktorá ohrozuje hlavne pľúca a dýchaciu sústavu človeka.

V akom prostredí sa baktérii Legionella darí?

Ako účinne bojovať proti baktériám Legionelly v rozvodoch úžitkovej vody | Giacomini Slovakia

- vo vode s teplotou medzi 20°C – 50°C (do teploty 20°C je baktéria neaktívna)
- vo vode s prísunom kyslíka
- v stojatých vodách

Podľa toho je zjavné, že najviac ohrozené sú systémy na distribúciu termálnych vôd, bazény, jacuzzi, ale aj systémy na distribúciu úžitkovej vody a klimatizácie.

Ako zabrániť premnoženiu baktérie Legionella?

  • dôležitá fáza začína už pri výbere materiálov, z ktorých budú systémy na distribúciu vody zhotovené. Mali by to byť materiály, ktorých štruktúra predchádza vzniku bio povlaku a usadenín a zároveň materiály, u ktorých sa dá uplatniť dostatočná dezinfekcia.
    Rúrky na rozvody vody Giacomini vyrobené z polyméru Pex-b sa vyznačujú extrémne vysokou hladkosťou vnútorných stien čo prirodzene zabraňuje zachytávaniu a usadzovaniu povlaku, v ktorom by sa mohli baktérie jednoduchšie množiť. Rúrky Pex-b sú taktiež odolné voči chlóru, ktorý sa používa na dezinfekciu kontaminovaných systémov.
  • teplota studenej vody by nemala byť vyššia ako 20°C a zároveň teplota teplej vody by nemala klesnúť pod 50°C
  • rozvody vody by mali byť čo najviac lineárne bez „slepých“ miest, kde by dochádzalo k stagnácii prúdenia vody
  • naprojektovanie adekvátnych priemerov rúr a dĺžok jednotlivých okruhov zabezpečí, že prietok bude dostatočný a voda nebude v nijakom mieste spomaľovať svoju cirkuláciu
  • akumulačné nádoby na úžitkovú vodu musia byť správne zapojené, aby nedochádzalo ku stretu s kyslíkom, vyžaduje sa taktiež dostatočná izolácia a ľahko dostupné inšpekčné otvory pre prípad údržby.
  • okrem chemických dezinfekcii vody je vhodným nástrojom ako zničiť baktérie Legionelly termický šok tzv. prudké prehriatie vody na vyššie teploty. Účinnými komponentami sú napríklad solárne panely, ktoré nám počas slnečného dňa vedia zohriať vodu na vysoké teploty, pri ktorých baktérie zomierajú.
  • v prípadoch ako sú termálne bazény a kúpaliská, kde teplota vody podporuje šírenie baktérie, je najdôležitejšia pravidelná kontrola kvality vody a dostatočná chemická dezinfekcia.

Voda obsahuje minerálne látky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Spoločnosť Giacomini už desaťročia pracuje na vývoji vlastnej ponuky komponentov pre rozvody vody tak, aby boli jej nutričné hodnoty zachované a zároveň aby bola pre človeka bezpečná a nezávadná.

 

© Giacomini Slovakia s.r.o. 2021 | UNIobchod • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP