Stavbársky deň

Dňa 9. októbra 2013 sa na Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici konala prezentačno-propagačná akcia Stavbársky deň. Podujatie bolo vyvrcholením projektu Zelená stavebným profesiám, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

Zámerom celého radu akcií bola propagácia remesiel, študijných a učebných odborov vyučujúcich sa na SOŠ v Považskej Bystrici, prezentácia tvorivosti a remeselných zručností žiakov, priblíženie prostredia a študentského života na škole. Cieľom bolo spropagovať a zvýšiť záujem o odborné školstvo a remeselné odbory medzi žiakmi 8. a 9. ročníkov základných škôl, ich rodičmi, ale aj širokou odbornou i laickou verejnosťou.

Aj naša firma svojou podporou umožnila žiakom vyskúšať si moderný spôsob inštalácie systému Giacomini. Skupinky žiakov dostali za úlohu podľa poskytnutého projektu skompletovať systém inštalácie rozvodov vody zo systému Giacoqest. Počínali si veľmi zdatne, vyslovujeme všetkým veľkú pochvalu.

Ceníme si poďakovanie organizátorov.

Prezrite si fotogalériu z akcie:

Stavbársky deň 2013Stavbársky deň 2013Stavbársky deň 2013Stavbársky deň 2013


 

© Giacomini Slovakia s.r.o. 2021 | UNIobchod • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP