Meracie a výmenníkové stanice


Meracie a výmenníkové stanice GE555Meracie a výmenníkové stanice GE556

V súčasnej dobe sa veľmi rýchlo menia požiadavky na energetickú náročnosť systémov vykurovania a chladenia. Európska direktíva i národné nariadenia preferujú čoraz viac vyššiu efektivitu v montáži technologických zariadení budov. Redukcia vzniku škodlivých emisií sa dostáva na čelo priorít vo všetkých krajinách.

Vykurovacie systémy centrálneho zásobovania sa znovu dostávajú do centra záujmu, pretože každý užívateľ si chce vykurovací systém riadiť sám, či už z hľadiska času, alebo teploty a taktiež chce platiť vždy iba za aktuálnu spotrebu. Aby sme vyšli v ústrety náročným požiadavkám užívateľov Giacomini ponúka kompletnú škálu riešení pre meranie spotreby tepelnej energie, ktoré sú optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám užívateľov, pričom tieto zariadenia spájajú výhody centralizovaných a decentralizovaných systémov.

Modul typu GE555Modul typu GE555 je zostava určená na meranie spotreby energie v systémoch centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou. Dodávané merače tepelnej energie majú dva registre, je teda možné zostavu použiť tak na vykurovanie, ako i chladenie. Všetky merače sú prispôsobené pre komunikáciu štandardom M-Bus, ktorým je možné centralizovať zber dát. Všetky moduly Giacomini sú charakterizované precíznosťou a vysokou spoľahlivosťou v zhode s EN 1434.

 
 

Výmenníkové a meracie stanice typu GE556Výmenníkové a meracie stanice typu GE556 sú zostavy určené na meranie spotreby energie v systémoch centrálneho zásobovania teplom v prípade, že užívateľ požaduje aj prípravu teplej sanitárnej vody. Zariadenie je vybavené výkonným výmenníkom určeným na produkciu teplej vody a elektronickými regulačnými prvkami, ktoré umožňujú komunikáciu štandardom M-Bus. Giacomini ponúka komplexné riešenia, kde zariadenie GE556 je možné prispôsobiť akejkoľvek požiadavke užívateľa. Dodávajú sa vo viacerých typových variáciách.

Všeobecné výhody použitia kompaktných meracích a výmenníkových staníc:

  • doklad o spotrebe
  • zodpovednosť jednotlivých spotrebiteľov za spotrebu energie a vody
  • úspora energii a minimum emisii vďaka jednému spoločnému kotlu
  • vlastné riadenie (teplota, časové programy)
  • možnosť zmeny na iný zdroj
  • predpríprava pre dodávku na diaľku
  • maximálna spoľahlivosť
  • návratnosť investícií
  • možnosť okamžitej kontroly spotreby
  • možnosť čítania spotreby na diaľku

Článok v časopise Plynár-Vodár-Kurenár 6/2009

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte našich regionálnych obchodných manažérov.


 

© Giacomini Slovakia s.r.o. 2021 | UNIobchod • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP